Contdict.com > Turkish English online translator

â
ç
ğ
ı
î
i
ö
ş
ü
û

Turkish-English dictionary


merhaba:
  

güzel:
  

arkadasım:
  

nasılsınız:
  

Examples of translating «merhaba güzel arkadasım nasılsınız» in context:Popular online translation destinations: